Individuell läskurs, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Peter Berglez, Professor
    019 301482 This is an email address
  • Frida Wirsén, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 302308 This is an email address

Kurserna är individuella läskurser som syftar till vidgad eller fördjupad kunskap om vetenskapliga områden som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen kan behandla olika ämnen, teorier och metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.