Individuell läskurs, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Åsa Kroon, Professor
    019 303480 This is an email address

Kurserna är individuella läskurser som syftar till vidgad eller fördjupad kunskap om vetenskapliga områden som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen kan behandla olika ämnen, teorier och metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.