Medieforskningens klassiker, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Göran Eriksson, Professor
    019 303815 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen behandlar ett antal olika traditioner och teorier som haft stor betydelse för medie- och kommunikationsforskningens utveckling under 1900-talet samt dess tillämpning i dagens sammhälle. Efter en kort introduktion behandlas följande övergripande teman:

1. Historiska perspektiv på medier
2. Kommunikation, diskurs & sociala förändringar
3. Uses och gratifications och kulturstudier
4. Strukturalistiska och poststrukturalistiska perspektiv
5. Kritisk teori

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Kurstillfälle: Kursen gavs senast HT2015
Studietakt: Halvfart
Undervisningsspråk: Engelska