This page in English

Medieforskningens klassiker, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Göran Eriksson, Professor
    019 303815 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen behandlar ett antal olika traditioner och teorier som haft stor betydelse för medie- och kommunikationsforskningens utveckling under 1900-talet samt dess tillämpning i dagens samhälle.

Följande övergripande teman och traditioner behandlas: historiska perspektiv på medier (Masskommunikationsteorier, uses & gratifications och mediumteori); politisk ekonomi;  strukturalistiska och poststrukturalistiska perspektiv; kritisk teori/Frankfurtskolan; offentlighetsteori; kulturstudier och teorier om mediernas publiker; kommunikation, diskurs och sociala förändringar; medierad kommunikation som social interaktion.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Kursen är även öppen för doktorander vid lärosäten som är inom TRAIN-nätverket.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Kurstillfälle: Kursen kommer nästa gång att ges under våren 2022 
Studietakt: Halvfart
Undervisningsspråk: Engelska
Övrig Information:  .

Anmälan:
Anmälan kommer att öppnas några månader innan kurstillfället ges.