Att skriva en forskningsansökan, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursen behandlar författande av forskningsansökningar med pedagogisk och didaktisk inriktning. Det ansökningsskrivande som kursen fokuserar är dels projektansökningar till externa finansiärer och dels ansökningar om anställning som post-doktor. Kursen ger kunskap om hur forskningsmedel utlyses, hur ansökningar kan struktureras och hur ansökningar bedöms. I kursen behandlas internationella handböcker som huvudsakligen avhandlar det genrespecifika författandets praktiska principer, riktlinjer och översikter från externa finansiärer såsom Vetenskapsrådet och Skolforskningsinstitutet samt tidigare forskningsplaner som tilldelats medel eller genererat anställning som post-doktor. Kursen avser på detta sätt att erbjuda kursdeltagarna vägledning i deras karriärplanering.

Praktisk information

För närvarande finns ingen planering för när kursen ges.

Tillträdeskrav

Förtur ges till doktorander antagna i ämnet pedagogik vid Örebro universitet. I andra hand kan doktorander antagna i andra ämnen vid Örebro universitet delta.