Disputationskurs, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen tar utgångspunkt i de avhandlingar som läggs fram vid disputationer i ämnet pedagogik, vid Örebro universitet eller annat universitet samt det samtal som sker under disputationsakten. I kursen behandlas doktorsavhandlingarnas redogörelse för syfte, bakgrund och motiv till undersökningen, genomgång av relevant forskning, beskrivning av teori, metodologi och metod, redogörelse för forskningsetiska överväganden, redovisning av resultat, och hur de diskuterar undersökningens teori, metodologi och bidrag till forskningsfältet samt samhällsrelevans. 

Praktisk information:

Kursen är en löpande kurs för doktorander i ämnet pedagogik vid Örebro Universitet.