This page in English

Pedagogik som vetenskap, 15 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

Oktober 2023 - mars 2024

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursen ger en översikt över pedagogikämnets framväxt med ett specifikt fokus på den svenska kontexten och det nutida svenska och internationella forskningsläget. Kursen består av fyra delar: Mångfald och specialpedagogik, läroplansteori, etik, utbildningshistoria och didaktik.

Praktisk information

Kursen ges på svenska.
Studieguide kommer inom kort.

Anmälan

Anmäl dig på kursen här senast 6 oktober.