This page in English

Forskningskommunikation, forskarens roll i samhället, 3,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Humanistiska studier
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

29 oktober 2024 - 28 november 2024

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursen behandlar forskningens och forskarens roll i samhället. Innebörden av forskningskommunikation och dess betydelse för såväl samhällsdebatten som forskningens kvalitet diskuteras. Likaså diskuteras förutsättningarna för att bedriva forskningskommunikation, inklusive de praktiska och etiska kraven på forskningskommunikation och spänningen emellan dessa krav. Möjligheter, utmaningar och olika dilemman relaterade till forskningskommunikation tas upp. Dessa handlar om personliga frågor kring att synas i medier och samhällsdebatt samt frågor om ansvar, säkerhet och etik kopplat till forskningskommunikation. Kursen tar också upp de utmaningar och möjligheter som uppstår av det föränderliga medielandskapet och den mångfald av genrer och kommunikationskanaler som finns.

Rekommendationen är att doktoranden läser båda kurserna inom forskningskommunikation, det vill säga "Forskningskommunikation, forskarens roll i samhället" & "Forskningskommunikastion i praktiken"

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Nästa kursstart: HT 2024
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Rekommendationen är att doktoranden läser båda forskningskommunikations kurserna, 3,5hp + 4hp = 7,5hp

Anmälan dig här
Anmälan är öppen från 8 maj till 30 september 2024.