This page in English

Forskningskommunikation i praktiken, 4 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Humanistiska studier
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

04 december 2024 - 16 januari 2025

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

I den här kursen undervisas doktoranderna om stegen i att planera sin forskningskommunikation och de övar färdigheter som krävs för att kommunicera forskning både inom den akademiska världen och i samhället i stort. Doktoranderna utarbetar en kommunikationsplan utifrån det egna forskningsmaterialet. Denna plan presenterar syftet med kommunikationen, inramningen av budskap, definitionen av målgrupp, relevanta kanaler (medier, sociala medier m.m.) och verktyg för kommunikation. Doktoranderna lär sig också om vikten av att anpassa sitt budskap till olika situationer och att utnyttja de medel som finns för att kommunicera i tal och skrift. Under hela kursen tränar de på att hålla presentationer och skriva en populärvetenskaplig artikel utifrån sin forskning.

Rekommendationen är att doktoranden läser båda kurserna inom forskningskommunikation, det vill säga "Forskningskommunikation, forskarens roll i samhället" & "Forskningskommunikastion i praktiken"

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Nästa kursstart: HT 2024
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Rekommendationen är att doktoranden läser båda forskningskommunikations kurserna, 3,5hp + 4hp = 7,5hp

Anmäl dig här
Anmälan är öppen från 5 maj till 30 september.