This page in English

Forskningskommunikation

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Magnus Boström, Professor
    019 301247 This is an email address

Kursbeskrivning

Forskningskommunikation består av 3 olika kurser på vardera 2,5 hp som behandlar forskningskommunikation med teoretiska, planerande och praktiska moment. Under samtliga delar arbetar doktoranden utifrån sitt eget forskningsmaterial. 

Den första kursen, Forskningskommunikation, forskarens roll i samhället, 2.5 hp behandlar forskningens och forskarens roll i samhället. Här diskuteras innebörden av forskningskommunikation och dess betydelse för såväl samhällsdebatt som forskningens kvalitet.

Den andra kursen Forskningskommunikation, planering, 2,5 hp behandlar planering och integrering av kommunikation i forskningsverksamheten. Här diskuteras kommunikation som både information och samskapande med utvalda målgrupper.

Den tredje kursen Forskningskommunikation, praktiska övningar, 2,5 hp består av en serie praktiska muntliga (t.ex. intervjuer) och skriftliga övningar (t.ex. debattskrift, blogg), inklusive presentationsövningar.

Rekommendationen är att doktoranden läser alla tre kurser på totalt 7,5 högskolepoäng, men det går även att välja att läsa enbart en eller två av dem. Valet görs via anmälningsformuläret till kursen.  

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Förtur till kursen ges till sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen, samt till sökande som bedöms ha ett mer omedelbart behov av kursen för sitt avhandlingsarbete.

Praktisk information

Nästa kursstart: VT 2023 och HT 2024
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Rekommendationen är att doktoranden läser alla tre kurser på totalt 7,5 högskolepoäng. I schemat framgår tidsperioden för vardera av kurserna.