This page in English

Forskningskommunikation, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Humanistiska studier
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

 • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
  019 303352 This is an email address
 • Magnus Boström, Professor
  019 301247 This is an email address

Kursbeskrivning

Forskningskommunikation består av 3 olika kurser på vardera 2,5 hp som behandlar forskningskommunikation med teoretiska, planerande och praktiska moment. Under samtliga delar arbetar doktoranden utifrån sitt eget forskningsmaterial. 

Den första kursen, Forskningskommunikation, forskarens roll i samhället, 2.5 hp behandlar forskningens och forskarens roll i samhället. Här diskuteras innebörden av forskningskommunikation och dess betydelse för såväl samhällsdebatt som forskningens kvalitet.

Den andra kursen Planering och integrering av forskningskommunikation, 2,5 hp behandlar planering och integrering av kommunikation i forskningsverksamheten. Här diskuteras kommunikation som både information och samskapande med utvalda målgrupper. Under kursen sker undervisning om olika mediers sätt att fungera.

Den tredje kursen Forskningskommunikation i praktiken, 2,5 hp består av en serie praktiska muntliga och skriftliga övningar, som att hålla presentationer och skriva en populärvetenskaplig artikel. Deltagarna uppmuntras att arbeta med sitt eget avhandlingsmaterial

Rekommendationen är att doktoranden läser alla tre kurser på totalt 7,5 högskolepoäng, men det går även att välja att läsa enbart en eller två av dem. Valet görs via anmälningsformuläret till kursen.  

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Förtur till kursen ges till sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen, samt till sökande som bedöms ha ett mer omedelbart behov av kursen för sitt avhandlingsarbete.

Praktisk information

Nästa kursstart: VT 2023 och HT 2024
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Rekommendationen är att doktoranden läser alla tre kurser på totalt 7,5 högskolepoäng. I schemat framgår tidsperioden för vardera av kurserna.

Schema från Kronox hittar du här men mer information hittar du i studieguiden. Har du frågor om schemat kontakta Magnus Boström. Kursstart 14 februari

Sista dag att anmäla sig till kursen är den 19 januari 2023. 

Anmälan till kursen är nu stängd.