Metod, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Under denna kurs fokuserar studenten på en av följande tre alternativ: 1) kvalitativ forskningsdesign och analys; 2) kvantitativ forskningsdesign och analys eller 3) "mixed method" design och analys. Inom samtliga alternativ fokuserar förhållandet mellan metodologiska utgångspunkter, design, metod, analys och möjliga kunskapsanspråk. Under kursen granskas existerande forskning ur metodologisk synvinkel. Denna granskning inkluderar en doktorsavhandling i sociologi.