Modern sociologisk teori, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Rolf Lidskog, Professor
    019 303272 This is an email address
  • Frida Wirsén, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 302308 This is an email address

Kursen fördjupar sig i modern sociologisk teori och ger, utifrån läsning av originalkällor, en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv. Med "modern sociologisk" avses perioden från funktionalismens sammanbrott på 1960-talet och fram till idag.