Sociologins klassiker, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursen ger genom studier av ett urval av originaltexter en översikt över klassisk sociologi, samt en fördjupad förståelse för de olika riktningar och perspektiv som den klassiska sociologin bidragit till. Kursen behandlar texter av Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber och Georg Simmel som ofta nämns som sociologins viktigaste klassiker, men även senare strömningar fram till mitten av 1900-talet, inklusive texter av ett antal kvinnliga tänkare.