Sociologins klassiker, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Rolf Lidskog, Professor
    019 303272 This is an email address

Kursen ger genom studier av ett urval av originaltexter en översikt över klassisk sociologi, samt en fördjupad förståelse för de olika riktningar och perspektiv som den klassiska sociologin bidragit till. Kursen behandlar texter av Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber och Georg Simmel som ofta nämns som sociologins viktigaste klassiker, men även senare strömningar fram till mitten av 1900-talet, inklusive texter av ett antal kvinnliga tänkare.