This page in English

Från nationella till globala dynamiker? Dekonstruktioner av historiska narrativ i Europa under 1800- och 1900-talen, 7,5 högskolepoäng

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier
  • Historia

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Trixie Jaala Thuresson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301465 This is an email address
  • Patrik Winton, Universitetslektor
    019 303096 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att dekonstruera nationella berättelser inom historiografin. Sedan dess moderna grundande på 1800-talet har ämnet historia spelat en betydande roll i nationsbyggande. Även om framväxten av nationell historia på 1800-talet har studerats grundligt, krävs en detaljerad utforskning av kopplingarna mellan historieskrivning, metodologisk innovation, politik, två världskrig, det kalla kriget, den europeiska integrationsprocessen och globaliseringen under 1900-talet.

Kursen är en så kallad BiP-kurs, Blended Intensive Program, som kommer att bestå av en workshop på plats och efterföljande distanspass. 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. 
Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ges tillträde till kursen på grund av samarbete med andra lärosäten.
Kursen kan sökas av studenter som är antagna vid lärosäten som är medlemmar i NEOLAiA konsortiet, där Örebro universitet ingår.

Praktisk information

Kursen ges: Start vecka 9, 2024
Studietakt: Kvartsfarts
Antal platser: 10
Undervisningsspråk: Engelska

Schema/studieguide publiceras senare.

Anmälan till kursen

Anmälan är stängd. Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024.