Individuell litteraturkurs, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kurserna är individuella läskurser som syftar till vidgad eller fördjupad kunskap om vetenskapliga områden som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen kan behandla olika ämnen, teorier och metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.