Individuell litteraturkurs, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Greger Andersson, Professor
    019 301494 This is an email address
  • Trixie Jaala Thuresson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301465 This is an email address

Kurserna är individuella läskurser som syftar till vidgad eller fördjupad kunskap om vetenskapliga områden som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen kan behandla olika ämnen, teorier och metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.