Språk, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Språkstudier

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

I kursen behandlas språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder. Utgångspunkten är främst avhandlingstexter från de aktuella forskningsfälten, men också annan teoretisk och metodologisk litteratur behandlas i seminarieform. Kursen tar också upp granskning och värdering av vetenskapligt arbete samt hur forskning kan presenteras och diskuteras inom och utanför det egna fältet.