This page in English

Vetenskapsteori, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

30 mars 2021 - 07 juni 2021

Kontaktpersoner

  • Emilie Holst, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303304 This is an email address
  • Noah Roderick, Universitetslektor
    019 301243 This is an email address

Kursbeskrivning

I kursen behandlas generella frågor kring vetenskap och dess funktion. I centrum står det så kallade demarkationsproblemet med frågor som: Vad skiljer ett vetenskapligt tänkande från en förvetenskapligt eller ovetenskapligt? Vad kan man lägga in i begreppet vetenskaplig hållning? Skiljer sig humaniora och samhällsvetenskap på väsentliga punkter från naturvetenskapen? Om så är fallet, påverkar dessa skillnader föreställningen om vetenskapligt tänkande och vetenskaplig hållning?

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kursen ges nästa gång VT21. 
Studietakt: Halvfart
Antal platser: 20
Undervisningsspråk: Engelska

Anmälan till kursen

Sista anmälningsdag: 17 januari