Statsvetenskapliga analysinriktningar, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Emilie Holst, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303304 This is an email address
  • Jan Olsson, Professor
    019 303081 This is an email address

Kursen ger en översikt över statsvetenskap som vetenskapligt ämne genom att belysa olika subdiscipliner och centrala analysinriktningar. Kursen fokuserar på analysinriktningar som: behaviouralism; rational choice, institutionella teorier samt makt- och diskursanalytiska inriktningar. Uppmärksamhet ägnas också tillämpningen av statsvetenskaplig forskning och debatten om ämnets relevans för det omgivande samhället.