This page in English

Funktionsnedsättning och samhälle, individuell läskurs, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Funktionsnedsättning och samhälle

Kursplan

Kursplan

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en individuell läskurs som syftar till vidgad eller fördjupad kunskap om vetenskapliga områden som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen behandlar olika ämnen, teorier och metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.

Studieformer

Kursen är en självstudiekurs där handledning i arbetet ges under kursens gång av doktorandens handledare.

Anmälan

Efter överenskommelse med handledare ta kontakt med This is an email address

Kontakt

Examinator: Elina Mäki-Torkko

Kursadministration: This is an email address