This page in English

Tvärvetenskapliga perspektiv på hälsa och funktionshinder, 7,5hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Funktionsnedsättning och samhälle

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Januari 2025

Kontaktpersoner

Kursen är en tvärvetenskaplig grundkurs om hälsa och funktionshinder som utgår ifrån ett biopsykosocialt perspektiv. I kursen ingår olika vetenskapsteoretiska perspektiv, såsom positivism, konstruktivism och kritisk realism vilka diskuteras i relation till tvärvetenskapliga forskningsproblem. I kursen behandlas även samspelet mellan funktionsnedsättningar och olika hinder och möjligheter som kan motverka respektive underlätta individens fulla deltagande i samhället. I tillägg till det biopsykosociala synsättet behandlas även andra perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder såsom den medicinska- och den sociala modellen. Forskning om hälsa, funktionsnedsättningar och funktionshinder är ett tvärvetenskapligt fält där kunskap från flera ämnen integreras.

Kursen ges på engelska, alternativt svenska, och ges på distans. 

Kursen är obligatorisk för doktorander inom forskarutbutbildningssamarbetet i Funktionsnedsättning och samhälle mellan Örebro universitet, Linköpings universitet och Jönköping University. 

Nästa gång kursen ges är vårterminen 2025 med kursstart i januari.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till kursen. Sista anmälningsdag är 2 december 2024. 

Kontakter

Kursansvarig: Stephen Widén, stephen.widen@oru.se

Examinator: Elina Mäki-Torkko, elina.maki-torkko@oru.se

Administration: fouadm.hv@oru.se