This page in English

Tvärvetenskapliga perspektiv på hälsa och funktionshinder, 7,5hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Funktionsnedsättning och samhälle

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Januari 2025

Kontaktpersoner

Kursen är en tvärvetenskaplig grundkurs om hälsa och funktionshinder som utgår ifrån ett biopsykosocialt perspektiv. I kursen ingår olika vetenskapsteoretiska perspektiv, såsom positivism, konstruktivism och kritisk realism vilka diskuteras i relation till tvärvetenskapliga forskningsproblem. I kursen behandlas även samspelet mellan funktionsnedsättningar och olika hinder och möjligheter som kan motverka respektive underlätta individens fulla deltagande i samhället. I tillägg till det biopsykosociala synsättet behandlas även andra perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder såsom den medicinska- och den sociala modellen. Forskning om hälsa, funktionsnedsättningar och funktionshinder är ett tvärvetenskapligt fält där kunskap från flera ämnen integreras.

Kursen ges på engelska, alternativt svenska, och ges delvis på distans. 

Kursen är obligatorisk för doktorander inom Funktionsnedsättning och samhälle vid Örebro universitet, antagna till senast fastställda ASP. 

Nästa gång kursen ges är vårterminen 2025 med kursstart i januari.

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Kontakter

Kursansvarig: Stephen Widén, This is an email address

Examinator: Elina Mäki-Torkko, This is an email address

Administration: This is an email address