This page in English

Forskningskommunikation i idrottsvetenskap I, 2,5 hp

Research Communication in Sport Science I, 2.5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat med andra forskare och intressenter. Kursen avser huvudsakligen att enligt examensmål 6 i den allmänna studieplanen examinera doktorandens förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt. I kursen genomförs en presentation vid internationell konferens samt en skriftlig sammanfattande rapport inklusive reflektion över genomförande och resultat.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet inom ämnet idrottsvetenskap.

Anmälan

Kontakta fouadm.hv@oru.se