This page in English

Idrottsämnets traditioner och forskningsområden, 7,5 hp

Research areas and traditions in Sport Sciences, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen skall framförallt ge en bred översikt av olika vetenskapsteoretiska traditioner inom idrottens forskningsfält. I det ingår kunskap om aktuella forskningsområden, olika ansatser för att studera vetenskapliga problem och vilka problemställningar som de olika ansatserna lämpar sig för att belysa.

Kursinformation

All undervisning sker i form av seminarier. Kursdeltagarna förväntas vara närvarande och aktivt deltagande vid samtliga seminarier.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs för doktorander antagna inom forskarutbildningsämnet Idrottsvetenskap vid Örebro universitet.