Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Idrottsvetenskap individuell metodkurs, 7,5 högskolepoäng

Sport science individual methods course, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen är en individuell metodkurs som syftar en fö̈rdjupad kunskap i vetenskapliga metoder som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen behandlar olika metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa:

  • En breddad och/eller fördjupad kunskap inom vetenskaplig metod med direkt relevans för den planerade avhandlingens inriktning, samt förmåga att självständigt bedriva forskning med vetenskapliga metoder i relation till avhandlingens forskningsfrågor.

Studieformer

Kursen är en sjä̈lvstudiekurs dä̈r handledning i arbetet ges under kursens gång av doktorandens handledare.