This page in English

Idrottsvetenskap individuell metodkurs, 7,5 hp

Sport science individual methods course, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen är en individuell metodkurs som syftar en fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen behandlar olika metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa:

  • En breddad och/eller fördjupad kunskap inom vetenskaplig metod med direkt relevans för den planerade avhandlingens inriktning, samt förmåga att självständigt bedriva forskning med vetenskapliga metoder i relation till avhandlingens forskningsfrågor.

Studieformer

Kursen är en självstudiekurs där handledning i arbetet ges under kursens gång av doktorandens handledare.