This page in English

Idrottsvetenskap individuell läskurs, 7,5 hp

Sport science individual literature course, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen är en individuell läskurs som syftar till vidgad eller fördjupad kunskap om vetenskapliga områden som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Kursen behandlar olika ämnen, teorier och metoder som är relevanta för avhandlingsarbetet.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa:

  • En breddad och/eller fördjupad kunskap inom ett vetenskapligt område med direkt relevans för den planerade avhandlingens inriktning.
  • Förmåga att ur ett större textmaterial kritiskt och självständigt kunna granska och bedöma forskningslitteratur i relation till avhandlingens ämne.
  • Förmåga att diskutera forskningslitteraturens teoretisk och/eller metodologiska perspektiv.

Studieformer

Kursen är en självstudiekurs där handledning i arbetet ges under kursens gång av doktorandens handledare.