Rörelse i förskola och skola – nuläge och status, 7,5 hp

Movement in education: State and status, 7,5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

13 maj 2022 - 18 november 2022

Kursens innehåll

Kursen Rörelse i förskola och skola – nuläge och status, 7,5 hp fokuserar på aktuell forskning, policy och praktik som rör initiativ för rörelse och fysisk aktivitet i förskolor och skolor. Kursdeltagarna introduceras till teorier, begrepp och policys som används för att utforma sådana initiativ under skoldagen. Deltagarna kommer att möta forskning om initiativ som rör fem överlappande temaområden: fysisk aktivitet, kroppslig förmåga, rörelseförmåga, livslångt deltagande och hälsofrämjande initiativ i förskolor och skolor.

Praktisk information

Kursen ingår i forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i skola och förskola, SMOVE (Sustainable Movement Education). Undervisningen sker både på distans och på plats på Gymnastik och idrottshögskolan Stockholm och Örebro universitet.  

Kursen startar maj 2022 och genomförs under hösten 2022.

Anmälan

Anmäl dig till kursen genom att skicka ett mejl till fouadm.hv@oru.se. Sista anmälningsdag 13 maj 2022.