This page in English

Forskningsdesign inom psykologi, 9 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursen är inställd vårterminen 2022.

Kursen består av tre delar,

1. Experimentella och kvasiexperimentella gruppstudier

2. Observationsstudier (fall-kontroll och longitudinella kohortstudier)

3. Experimentella single case-studier.