This page in English

Kvantitativa analysmetoder, 7,5 hp

Kursen är en fakultetsgemensam kurs inom fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Januari 2022

Kontaktpersoner

Nästa kurstillfälle är vårterminen 2022 (preliminärt).

Kontakt: This is an email address