This page in English

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp

General Scientific Methods in Medical Science, 15 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursen ges nästa gång VT-21

 

Kursens innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en bred översikt över olika ämnen som används i medicinsk forskning, så som vetenskapligt skrivande och forskningskommunikation, forskningsetik, studiedesign , epidemiologi, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt vetenskapsteori.

Kursinformation

Kursen ges 1 gång per år och är obligatorisk för doktorander inom medicinsk vetenskap.

Kursspråk

Engelska

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Ansökan

Anmälan öppnar i oktober 2020.

Kontakt

Kursansvarig: Malin Prenkert
Examinator: Hans Hjelmqvist
Kursadministratör: Camilla Ehnfors