This page in English

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp

General Scientific Methods in Medical Science, 15 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursstart

03 februari 2020

Kursens innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en bred översikt över olika ämnen som används i medicinsk forskning, så som vetenskapligt skrivande och forskningskommunikation, forskningsetik, studiedesign , epidemiologi, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt vetenskapsteori.

Kursinformation

Kursen ges 1 gång per år och är obligatorisk för doktorander inom medicinsk vetenskap.

Kursen ges på engelska.

Föreläsningarna 2020 är förlagda till veckorna 6, 11 och 16. Övrig tid avsätts för självstudier.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Ansökan

Anmäl dig till kursen här. Sista dag för anmälan är 17 december 2019.

Kontakt

Kursansvarig: Malin Prenkert
Examinator: Hans Hjelmqvist
Kursadministratör: Camilla Ehnfors