This page in English

Individuell läskurs inriktning kirurgi, 3 högskolepoäng

Individual Literature Course specialisation in Surgical Sciences, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursens innehåll

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap inom ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Målet är att med utgångspunkt i tidigare forskning tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet.

Kursinformation

Kursen ges fyra gånger per år och genomförs individuellt. Under kursen genomförs en rapport och en muntlig presentation. Doktorand och huvudhandledare/bihandledare ansvarar för att ge minst två förslag på medrättande lärare. Endast en medrättande lärare kommer att medverka under kurstillfället. Inriktningsansvarig beslutar om godkännande av medrättande lärare.

Höstens examinationstillfällen är 25 oktober kl. 09.00 samt 20 december kl. 09.00.

Tillträdeskrav

För att delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska den sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Den sökande ska vidare vara antagen i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, inriktning kirurgi.

Anmälan

Sista dag för anmälan till tillfället 25 oktober är 18 augusti. Anmälan är stängd.
Sista dag för anmälan till tillfället 20 december är 15 oktober.

Länk till anmälan

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Hans Hjelmqvist

Kursadministration: This is an email address