This page in English

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp

General Scientific Methods in Medical Science, 15 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursstart

05 februari 2024

Kursens innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en bred översikt över olika ämnen som används i medicinsk forskning, så som vetenskapligt skrivande och forskningskommunikation, vetenskaplig redlighet och forskningsetik, forskningsdesign, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, vetenskapsteori, hållbarhetsperspektiv på forskning, samt jämställdhet och jämlikhet i forskning.

Kursinformation

Kursen ges en gång per år (vårtermin) och är obligatorisk för doktorander inom medicinsk vetenskap. Observera! Ny kursplan från 2023-01-01.

Preliminära schemalagda veckor är vecka 6, 11 och 15. Detaljerat schema kommer att publiceras senare i höst.

Kursspråk

Engelska

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Anmälan

Anmälan till kursen är stängd. Nästa anmälningsperiod öppnar i september 2024.

Kontakt

Kursansvarig: Malin Prenkert
Biträdande kursansvarig: Ignacio Rangel
Examinator: Hans Hjelmqvist
Kursadministratör: Johanna Hulldin och Elisa Kosamo