This page in English

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp - Vårtermin

General Scientific Methods in Medical Science, 15 credits - Spring semester

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursstart

Februari 2022

Kursens innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en bred översikt över olika ämnen som används i medicinsk forskning, så som vetenskapligt skrivande och forskningskommunikation, forskningsetik, studiedesign , epidemiologi, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt vetenskapsteori.

Kursinformation

Kursen ges två gånger per år och är obligatorisk för doktorander inom medicinsk vetenskap.

Kursspråk

Engelska

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Anmälan

Anmäl dig till kursen här senast 2021-11-25. 

Kontakt

Kursansvarig: Malin Prenkert
Biträdande kursansvarig: Ignacio Rangel
Examinator: Hans Hjelmqvist
Kursadministratör: Johanna Hulldin och Elisa Kosamo