This page in English

Bioinformatik för precisionsmedicin: Biomarkörer Lab, 4 hp

Bioinformatics for Precision Medicine: Biomarker Labs, 4 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att lära ut praktisk, högkvalitativ analys av molekylära data med hög genomströmning (OMICs) för utveckling av diagnostiska biosignaturer. Ingen programmeringskunskap behövs. Deltagarna kommer att analysera genuttrycksdataset med hjälp av univariata och maskininlärningsmetoder. Programvara som används i denna kurs är RStudio och några av paketen inom Bioconductor. Kursen genomförs på egen bärbar dator.

Kursinformation

Kursspråk är engelska.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats. 

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Kursansvarig och examinator: Dirk Repsilber

Kursadministration: This is an email address