This page in English

Forskningskommunikation inom medicinsk vetenskap I, 2,5 hp

Research Communication in Medical Science I, 2,5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen genomförs en presentation vid internationell konferens samt en skriftlig sammanfattande rapport inklusive reflektion över genomförande och resultat. Deltagare i kursen får därmed teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat med andra forskare och intressenter.

En internationell konferens kan genomföras i Sverige, men konferensspråket ska vara engelska och presentationen ska genomföras på engelska.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt.
OBS! För att kunna antas till kursen ska du ha genomfört en presentation vid en internationell konferens i närtid. 

Deadline för inlämning av den skriftliga rapporten och reflektioner 18 Mars för vt. 2024. 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.

Anmälan

Anmälan för vårens kurstillfälle är stängd. Nästa kurstillfälle är ht 2024.

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: fouadm.mv@oru.se