This page in English

Forskningskommunikation inom medicinsk vetenskap II, 2,5 hp

Research Communication in Medical Science II, 2,5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen genomförs en presentation vid internationell konferens samt en skriftlig rapport och muntlig presentation av samma ämne vid ett seminarium arrangerat av Institutionen för medicinska vetenskaper. Deltagare i kursen får därmed teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat med andra forskare och intressenter.

En internationell konferens kan genomföras i Sverige, men konferensspråket ska vara engelska och presentationen ska genomföras på engelska.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt. För att kunna antas till kursen ska du ha genomfört en presentation vid en internationell konferens i närtid. Kursen består av följande delar:

  • att skriva en sammanfattande rapport om den genomförda konferensen samt en reflektion över ditt eget genomförande och resultat.
  • en muntlig presentation av samma ämne som vid konferensen ska genomföras vid ett gemensamt seminarium arrangerat av kursansvarig. Presentationen ska vara på engelska, max 10 minuter, och med 10 minuters efterföljande diskussion och reflektion över presentationen.

Deadline för inlämning av den skriftliga rapporten är 15 april 2024.

OBS! NYTT DATUM FÖR EXAMINATIONEN:
Muntliga presentationer äger rum 3 maj 2024.

I samband med denna inlämning ska du även lämna in den presentation du hade på den aktuella konferensen.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.

Den sökande ska även ha avklarat följande:

  • Forskningskommunikation inom medicinsk vetenskap I (2,5 hp) alternativt Forskningskommunikation inom hälsovetenskap och medicin I (2,5 hp)

Den sökande ska även ha avklarat:

  • Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, Vetenskaplig poster (2,5 hp), kurskod 70ME060
  • Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, Rapport (7,5 hp), kurskod 70ME061

Alternativt följande provkoder från Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp 70ME075:

  • Provkod 0200: Vetenskaplig poster (2,5 hp)
  • Provkod 0300: Rapport (6,5hp)

Anmälan

Anmälan är stängd. Nästa kurstillfälle är vt 2025. 

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: fouadm.mv@oru.se