This page in English

Forskningsseminarier i medicin - trender inom biomedicin, 1,5 hp

Research seminars in medicine – trends in biomedicine, 1.5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursens innehåll

Kursens huvudsakliga syfte är att studenten ska lära sig att kritiskt utvärdera och diskutera biomedicinsk forskning samt fördjupa sig inom ett specifikt ämne inom biomedicin. Kursen kommer innehålla både föreläsningar där inbjudna föreläsare diskuterar intressanta trender inom biomedicin samt seminarium knutna till föreläsningarna för att kritiskt analysera artiklar kopplade till föreläsningen.

Kursinformation

Nästa kurstillfälle genomförs våren 2022, mer information kommer uppdateras här under hösten 2021.

Tema på tidigare genomförda kurstillfällen:

2019-Cancer
2018-Mikrobiologi. 

 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i ämnet medicinsk vetenskap. 

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Kontakt

Kursansvarig: Bianca Stenmark

Examinator: Ignacio Rangel

Kursadministration: This is an email address