This page in English

Forskningsseminarier i medicin - trender inom biomedicin, 1,5 hp

Research seminars in medicine – trends in biomedicine, 1.5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursens huvudsakliga syfte är att studenten ska lära sig att kritiskt utvärdera och diskutera biomedicinsk forskning samt fördjupa sig inom ett specifikt ämne inom biomedicin. Kursen kommer innehålla både föreläsningar där inbjudna föreläsare diskuterar intressanta trender inom biomedicin samt seminarium knutna till föreläsningarna för att kritiskt analysera artiklar kopplade till föreläsningen.

Kursinformation

Temat till kursomgång för hösten 2019 är cancer, dock är kursens huvudsyfte att lära sig kritisk granskning varför doktorander som forskar i ämnen som inte berör årets tema fortfarande kan dra mycket lärdom av kursen.

Hösten 2019:

Onsdag 18 September, introduktion kl:14-16

Information uppdaterad: Tisdag 8 Oktober, föreläsning (öppen för alla) kl:14-14.45, hörsal C3. Seminarium kl:15-16 (kursdeltagare).

Torsdag 7 November, föreläsning (öppen för alla) kl:14-15, hörsal C3.
Seminarium, kl:15-16 (kursdeltagare).

Onsdag 27 November, föreläsning (öppen för alla) kl:14-15, hörsal C3.
Seminarium kl: 15-16 (kursdeltagare). 

Information om föreläsningarna kommer publiceras på medicinska vetenskapers kalenderhändelser.

 

Temat för kursomgången för år 2018 var mikrobiologi. 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i ämnet medicinsk vetenskap. 

Anmälan

Sista ansökningsdag är 31 Augusti. Anmälan är stängd. 

 

 

Kontakt

Kursansvarig: Bianca Stenmark

Examinator: Ignacio Rangel

Kursadministration: This is an email address