This page in English

Individuell läskurs inriktning biomedicin, 3 hp

Individual Literature Course specialisation in Biomedicine, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursens innehåll

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap inom ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Målet är att med utgångspunkt i tidigare forskning tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet.

Kursinformation

Kursen ges fyra gånger per år och genomförs individuellt. Under kursen genomförs en rapport och en muntlig presentation. Doktorand och huvudhandledare/bihandledare ansvarar för att ge minst två förslag på medrättande lärare. Endast en medrättande lärare kommer att medverka under kurstillfället. Inriktningsansvarig beslutar om godkännande av medrättande lärare.

Att vara medrättande lärare innebär att läsa studentens skriftliga rapport utifrån litteraturen som använts och lämna kort (max 1 A4) skriftlig feedback på rapporten till examinator, samt att delta vid den muntliga examinationen, vilken tar uppskattningsvis 30-60 minuter.

Höstens examinationstillfällen är 30 oktober samt 18 december.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Den sökande ska vidare vara antagen till forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, inriktning biomedicin.

Anmälan

Sista dag för anmälan till tillfället 30 oktober är 30 augusti. Länk till anmälan.
Sista dag för anmälan till tillfället 18 december är 1 november. Anmälan är stängd.

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: This is an email address