Anmälan till Individuell läskurs inriktning medicin, 3 högskolepoäng / Application to Individual Literature Course specialisation in Medicine, 3 credits

Ansökan / Application

Är berörd person ovan vidtalad/tillfrågad / Has the person above been asked/informed?
Är berörd person ovan vidtalad/tillfrågad / Has the person above been asked/informed?
har din handledare varit delaktig/godkänt denna ansökan? / Has your supervisor taken part of/approved this application?

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att administrationen av aktuell aktivitet är avslutad. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

Örebro University will process the personal data you have entered above, for the purpose of administering your application. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.