Anmälan till Klinisk forskningsmetodik, epidemiologi och biostatistik, 7,5 högskolepoäng / Application for Clinical research methodology, epidemiology and biostatistics, 7,5 credits

Ansökan / Application

Antagen till forskarutbildning vid lärosäte / Enrolled at doctoral education at university
Förkunskaper / Prerequisites

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att administrationen av aktuell aktivitet är avslutad. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

Örebro University will process the personal data you have entered above, for the purpose of administering your application. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.