This page in English

Omics för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar, 2 hp

Omics approaches for Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursstart

September 2023

Kursens innehåll

Kursen ges i samband med den 39:e NSCMID vilken äger rum 20-21 september 2023 på Campus USÖ, Örebro universitet. Kursen hålls av experter inom olika omics relevanta för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Kursen ges i form av föreläsningar med tid för diskussioner och interaktion med föreläsare och experter inom området.

Kursinformation

Kursens huvudsakliga syfte är att ge kunskap i omics-metodologier (metagenomics, proteomics, metabolomics samt grundläggande dataanalys) som används dels inom forskning men även tillämpningar av dessa metoder för kliniska frågeställningar och analys av för kliniska frågeställningar väsentliga komponenter. Vidare kommer kursens design vara sådan att metoderna presenteras och behandlas i sammanhang för att göra dem relevanta för kliniska forskare.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid ett europeiskt lärosäte.

Anmälan

Anmälan för kursen är stängd.

Kontakt

Kursansvarig och examinator: Alexander Persson
Kursadministration: fouadm.mv@oru.se


Schedule September 20th

13.00 - 13.30
Introduction lecture: Views from a clinical researcher and a clinicial practitioner

13.30 - 14.30
Technical aspects and application of proteomics in infection medicine
Clinical perspectives of proteomics

14.30 – 15.00 Swedish Fika (coffee break)

15.00 – 16.00
Technical aspects and considerations of metabolomics
Applications of metabolomics in sepsis and bacteremia

16.00 - 17.00
Technical aspects and considerations of metagenomics
Applications of metagenomics in microbiota- and preclinical research
Applications metagenomics in diagnostics

Schedule September 21st

08.30 – 10.00
What to consider before sample collection / data generation
Basic biostatistics, what to do yourself and which additional competences do you need to collaborate with?
How to approach and talk to a bioinformatician
Integration and use of AI in infection medicine

10.00– 11.00
Moderated discussion

11.00 – 11.15
Concluding remarks