This page in English

Systembiologi för precisionsmedicin, 4 hp

Systems Biology for Precision Medicine, 4 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursstart

22 maj 2023

Kursinnehåll

I kursen ingår:

  • Teoretisk bakgrund till olika sorts modeller inom systembiologi och deras användning inom precisionsmedicin
  • Datorlaborationer på systembiologiska verktyg för att analysera storskaliga molekylära data som är baserade på molekylär nätverkstopologi, samt småskaliga tidsseriedata med mekanistisk modellering och hybridmodeller för användning av sådana modeller inom precisionsmedicin
  • Att skriva vetenskapliga resultatrapporter om systembiologianalys av kliniska och molekylära data
  • Att lära sig och använda konceptet reproducerbar dataanalys.

Kursinformation

Kursspråk är engelska.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats. 

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Kursansvarig och examinator: Dirk Repsilber

Kursadministration: This is an email address