This page in English

Tvärvetenskaplig seminarieserie, 1 / 2,5 hp

Seminars on Interdisciplinary, 1 / 2,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Obligatorisk kurs för doktorander antagna till den allmänna studieplanen i Medicinsk vetenskap mellan mars 2010 och september 2014.

Kursens innehåll

De primära ämnena att diskutera i den här kursen är behovet av ett tvärvetenskapligt synsätt när det handlar om fenomen som orsakas av ett flertal orsaker.

En orientering av bakgrunden och det biopsykosociala innehållet i The International Classification of Functioning och Health (ICF).

Argumentet för tvärvetenskap och konceptuell ram som utvecklats för tvärvetenskaplig forskning (ICF) för komplexa konkreta fenomen kommer att tillämpas i vissa fall.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt.

1 hp för licentiatexamen, 2,5 hp för doktorsexamen.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till Medicinsk vetenskap och de äldre allmänna studieplanerna mellan mars 2010 och september 2014.

Ansökan

Antagning och examination sker månadsvis. Ansök till kursen via ansökningsformulär.