Visualisering i matematikdidaktik, 7,5 hp

Visualisering har fått ökad uppmärksamhet i matematik och matematikdidaktik. Kursen kommer att titta övergripande på teoretiska utgångspunkter för visualisering i matematiklärande. Kursen kommer sätta specifikt fokus på visualisering utifrån Duvals kunskapsteori för lärande i matematik. Kursen behandlar också utmaningar med visualisering i matematik för elever och lärare

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address