This page in English

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Biologi
  • Datavetenskap
  • Kemi
  • Maskinteknik
  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

I kursen ingår en introduktion till forskningsarbete och forskarutbildning samt övningar i att utforma en avhandlingsplan innefattande problemformulering, specifikation av forskningsfråga med tydlig relation till valt forskningsområde, specifikation av metod och mål, tidsplan och milstolpar inklusive specifikation av publikationer som planeras ingå i avhandlingen.
I kursen behandlas frågor och ämnen som: Vad är forskning? Hur har vetenskap och forskning utvecklats historiskt? Forskning och doktorandutbildning, hur relaterar dessa till varandra? Hur är detta relaterat till det enskilda doktorandprojektet? Handledning, uppföljning, coach och mentorskap, vad är doktorandens roll? Vad är handledarens roll? Planering och styrning av projekt. Planering och dokumentation av experiment och undersökningar. Vetenskapligt skrivande. Forskningsetik och god forskningssed. Forskningens roll i samhället, möjligheter och begränsningar. Jämställdhetsfrågor inom forskning och undervisning.
Kursen ger också en introduktion till den individuella studieplanen.

Kursinformation

Nästa kurstillfälle börjar den 16 oktober 2023. 

Hur du anmäler dig

Du anmäler intresse att gå kursen genom att fylla i detta formulär. Sista anmälningsdag är den 9 oktober 2023. Därefter börjar antagningsprocessen och du kommer att få besked om du får en plats på kursen.  

Vid eventuella frågor, kontakta forskningsadministrationen.