Introduktion till inferentialism med implikationer för lärande och undervisning i matematik 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address
  • Per Nilsson, Professor
    019 303047 This is an email address

Kursens innehåll 


Kursen behandlar inferentialism som teori for kunskapsbildande. Inferentialism är en filosofisk teoribildning som sätter problematiserar kunnande och de processer med vilka kunnande nås. Sarskilt centralt i teorin är att beskriva hur begrepp, uttryck och symboler tillskrivs mening i interaktiva och resonerande sammanhang. Kursen kommer att titta övergripande på teorins utgångspunkter och centrala begrepp och principer. Kursen kommer ocksa att sätta fokus på vilka implikationer teoribildningen får för lärande och undervisning i matematik.