This page in English

Kemometri Statistik för Kemisten, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kemi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address
  • Tuulia Hyötyläinen, Professor
    019 303487 This is an email address

Kursen ger en grundförståelse för planering och genomförande av mät- och analysförsök med hjälp av multivariat statistisk problemlösning. Kursen omfattar inledande statistik, design av försök, provtagningsstrategier och multivariat dataanalys. Vidare genomförs litteraturstudier med egna exempel från förslagsvis miljöområdet . Olika datakällor såsom allmän spektroskopi, NIR, Raman och dess dataöverföring behandlas. Fullständiga och reducerade faktorförsök, responsyteanalys, klusteranalys, diskriminantanalys, principalkomponentanalys (PCA) och Partial Least Square (PLS) är också områden som behandlas under kursen. Exempel med multivariat- och hyperspektral bildanalys ingår.

Exempel behandlas praktiskt med mjukvaruhjälpmedel.