Kvalitativa forskningsmetoder i matematikdidaktik 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

 

Kursen är uppbyggd kring tre övergripande block. Det första blocket är tänkt att ge en introduktion till och en översikt av olika forskningsmetoder och forskningsdesign i matematikdidaktik. Det andra blocket behandlar insamling, bearbetning och analys av data samt undersöker teoriers roll i matematikdidaktisk forskning. Det tredje och sista blocket behandlar etiska aspekter av kvalitativ forskning.

 

I kursen ingår:

-Introduktion till forskningsmetoder i matematikdidaktik Metoder för insamling, bearbetning och analys av data.

-Etik och etiska övervägande i kvalitativ forskning