Kvalitativa forskningsmetoder i matematikdidaktik 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address

 

Kursen är uppbyggd kring tre övergripande block. Det första blocket är tänkt att ge en introduktion till och en översikt av olika forskningsmetoder och forskningsdesign i matematikdidaktik. Det andra blocket behandlar insamling, bearbetning och analys av data samt undersöker teoriers roll i matematikdidaktisk forskning. Det tredje och sista blocket behandlar etiska aspekter av kvalitativ forskning.

 

I kursen ingår:

-Introduktion till forskningsmetoder i matematikdidaktik Metoder för insamling, bearbetning och analys av data.

-Etik och etiska övervägande i kvalitativ forskning