Lärande och undervisning i geometri 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen är uppbyggd i ett teoretiskt och ett praktiskt block. I det teoretiska blocket ska studenten sammanställa och problematisera forskning om lärande och undervisning i geometri. I det praktiska blocket ska studenten omsätta forskningsresultat i en lektionsserie som syftar till att stödja och utveckla elevers lärande i geometri.

I kursen ingår:

  • Forskning om lärande i geometri
  • Forskning om undervisning i geometri
  • Att utveckla och motivera en tänkt lärandebana i geometri och medel som ska användas för att stödja lärandebanan.