This page in English

Litteraturkurs inom Maskinteknik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Maskinteknik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address
  • Lars Pejryd, Seniorprofessor
    019 303861 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i litteratur inriktad på grundläggande frågeställningar inom maskinteknik.. Kursen är avsedd att stärka doktorandens ämnesdjup inom området för uppsatsen. I kursen ska doktoranden förkovra sig i de grundläggande maskintekniska områden som anknyter starkast till forskningsuppgiften.