Livsvetenskaplig seminarie- och forskningspresentation I, 4 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Biologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll:

Kursen ges under en tvåårsperiod och innehåller seminarier som belyser aktuell forskning inom områden relaterade till Livsvetenskap. Livsvetenskap är ett brett forskningsområde med snabb utvecklingstakt där kunskapen vid forskningsfronten inte finns tillgängligt i läroböcker eller i annat publicerat material. Kursen baseras därför på presentationer av nya vetenskapliga upptäckter från både svenska och internationella inbjudna gästforskare. Dessutom kommer studenterna att presentera sitt forskningsområde och planerade forskningsprojekt.