Livsvetenskaplig seminarie- och forskningspresentation II, 4 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Biologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursen är en påbyggnad på kursen Livsvetenskapliga seminarier och forskningspresentationer I och ges under en tvåårsperiod. Kursen innehåller seminarier som belyser aktuell forskning inom områden relaterade till Livsvetenskap. Eftersom livsvetenskap är ett brett forskningsområde med snabb utvecklingstakt där kunskapen vid forskningsfronten inte finns tillgängligt i läroböcker eller i annat publicerat material är det viktigt att som forskare delta i seminarier för att känna till det som händer i forskningen inom området. Kursen baseras på presentationer av nya vetenskapliga upptäckter från både svenska och internationella inbjudna gästforskare. Denna kurs är en fördjupning av kursen Livsvetenskapliga seminarier och forskningspresentationer I och studenterna förväntas ha tillräcklig erfarenhet för att föreslå intressanta talare, delta genom att ställa frågor och interagera med gästtalare. Dessutom kommer studenterna att presentera och diskutera sina egna forskningsresultat.