This page in English

Människor-Maskin Interaktion, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Datavetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursstart

12 december 2023

Kontaktpersoner

  • Franziska Klügl, Professor
    019 303925 This is an email address
  • Amy Loutfi, Professor
    019 303000 This is an email address
  • Josefin Unander-Scharin, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303909 This is an email address

Kursens innehåll

Denna kurs ger en introduktion till Human-AI Teaming som ett specialområde inom människa-maskin-interaktion. Den fokuserar på ämnen som är relevanta för samarbete mellan människor och artificiella intelligenssystem. Kursen täcker teoretiska grunder och moderna praktiska tillämpningar

Kursinformation och urval

Denna kurs är obligatorisk för alla CoAIRob-studenter som inte är WASP-anslutna eller inte har tagit en motsvarande kurs som erbjuds av WASP. Även andra doktorander kan antas. Inga begränsningar i antal. Kursplan och schema kommer att finnas tillgängliga inom kort.

Kursens upplägg

- Kursen börjar den 12.12.2023 och slutar den 21.01.2024.

- Introduktion, 12.12.2023 13:15-16 med fördelning av ämnen

- Studenterna arbetar individuellt med ett ämne som tilldelats dem under introduktionen

- Presentation den 16.1, 17.1 eller 18.1. 8:15-11:00.

- Rapport om ämnet ska lämnas in den 21.1.

Kursanmälan

Kursanmälan är stängd. Skicka ett e-postmeddelande till This is an email address om du har frågor om kursen.