This page in English

Problemnotat – grundläggande litteraturkurs inom kemi, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kemi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address
  • Tuulia Hyötyläinen, Professor
    019 303487 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i litteratur inriktad på tillämpade kemiska frågeställningar. Inom kursen ingår att söka vetenskaplig litteratur med hjälp av vetenskapliga databaser. Kursen är avsedd att stärka doktorandens ämnesdjup inom området för uppsatsen. I kursen ska doktoranden förkovra sig i de tillämpade kemiska frågeställningarna som anknyter till avhandlingsarbetet.