This page in English

Seminariekurs i matematik, 7,5 hp (50MA028)

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen utgörs av aktivt deltagande i seminarier och konferenser, såväl som presentatör som åhörare, samt reflektioner kring de presentationer som ges av studenten och andra.